Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1
Nabídka pracovního místa
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity DDM > Kroužky

Kroužky

Hudební kroužek

V hudebních kroužcích se žáci učí zpívat (jak individuálně, tak ve skupině), koordinovat své pohyby v rytmu hudby, komunikovat za doprovodu různých hudebních nástrojů.

Kroužky jsou zaměřeny na výuku hry na kytaru (klasickou, akustickou, basovou), hry na ukulele, hry na piano, hry na klávesy podle akordů, případně podle not. Přitom se doprovází zpěvem nebo prostřednictvím jiných doprovodných nástrojů (basová kytara, flétna, klávesy apod.) Žáci se zúčastňují různých soutěží a akcí DDM a města.

Výtvarné kroužky

Ve výtvarných kroužcích se žáci učí práci s přírodním materiálem formou klasického modelování a formou práce na hrnčířském kruhu. Současně si osvojují různé techniky dekorace, zdobení keramiky glazováním, burelem, mechanickými prostředky, kolorováním, učí se vytvářet výrobky ze sádrových forem, aj. Vlastnoručně vyrábějí dárkové a dekorační předměty, osvojují si různé techniky dekorace a zdobení.

Přírodovědné kroužky

Žáci získávají nejen teoretické znalosti, ale s veškerými skutečnostmi jsou seznamováni prakticky přímo ve stájích, v lese, na rybníku i v DDM. Žáci se učí základní péči o přírodu (zvířátka i rostlinky), ve stájích pečují o koně a učí se celkové hygieně koně – péče o zuby, kopyta, čištění koně. Seznamují se s nutnými podkovářskými pracemi. Učí se rozlišovat plemena koní a uvědomí si rozdíly v jejich využití. Učí se základnímu názvosloví, používají odborné termíny, umí popsat pomůcky, sedlo, uzdečku. Učí se sedlat a uzdit koně, základům jízdy na koni, nácvik správného sedu. Naučí se rozlišovat jednotlivé kroky koní, barvy koní. Naučí se udržovat sedlový materiál.

Chovatelský kroužek zahrnuje především chov a pěstování drobných živočichů – savců, ryb, plazů, obojživelníků, hmyzu apod. v akváriích a teráriích, studium a poznávání jejich způsobu života. Do činnosti patří také vycházky do přírody spojené s jejím poznáváním, spolupráce s institucemi (ZOO, muzea, ČMS, ČRS, ČSOP, apod.).

Součástí činnosti jsou také pobytové přírodovědné tábory a pobyty na vlastní základně, spojené s poznáváním a ochranou přírody, ekologické aktivity – čištění potoka, lesa, projekt FORMICA (záchrana mravenišť), apod. Další činností je spolupráce s institucemi (ČMS, ČSOP, ZOO, CHKO), účast a pomoc při akcích DDM (Zlatý list).

Rybáři se zabývají výukou rybolovných technik a rozvojem poznatků o životě ryb a živočichů, vyskytujících se ve vodním prostředí nebo v okolí vodního prostředí. Součástí činnosti je i vzdělávání formou studia populárně naučné literatury a promítání filmů. Další činností jsou vycházky spojené s pozorováním přírody a rybolovem a  ekologické aktivity (sběr odpadků v okolí vod apod.), pořádání akcí pro veřejnost (rybářské závody) a pomoc při akcích DDM (Zlatý list).

V astronomickém kroužku žáci zkoumají blízký i vzdálený vesmír, věnují se dennímu i nočnímu pozorování oblohy (očima i dalekohledem), učí se práci s výpočetní technikou a zpracovávání napozorovaných dat. Součástí kroužku jsou besedy a přednášky, výstupem je účast na astronomické soutěži.

Kroužek včelařství pro děti od 8 let, se zájmem o všeobecný pojem včelařství a péči o včelstvo.

Taneční kroužky

V tanečním kroužku mají žáci možnost svobodně vyjádřit svůj projev prostřednictvím tanečních variací. Každá lekce začíná připomenutím a ujasněním si správného držení těla, což je základem pro veškerý další pohyb. Vlastní technice tance předchází cvičení pro zpevnění těla, následují taneční prvky, které se postupně propojují do menších variací. Ty se potom prodlužují a navazují na nové. Hlavním znakem je celková taneční různorodost (rytmická, choreografická …), originalita, pohybová náročnost a flexibilita.

Hip hop je taneční kroužek ve stylu populární hudby. Tanec je tvořen dvěma hlavními elementy, jimiž jsou Djing a rap. V tanci jsou zařazeny prvky akrobacie a prvky tanečního stylu breakdance.

Orientální tanec má kořeny ve vyspělých starověkých kulturách. Může se stát zdrojem zábavy, zdraví a nové životní síly. Smysl pro krásu, důstojnost, sebeovládání a sílu, které tato aktivita přináší, jsou základními součástmi všech oblastí spokojeného a šťastného života. Orientální tance mohou pomoci překonat pocity nejistoty a zvýšit sebedůvěru a sebevědomí Dokáží přirozeným způsobem zvyšovat prokrvenost svalstva i vnitřních orgánů, uvolňovat energii a navodit pocit relaxace a úlevy.

Sportovní kroužky

Sportovně zaměřené kroužky mají pod svým obsahovým plánem pohybovou aktivitu v prostředí hal, tělocvičen, hřišť a orientovaných specifických prostorů. Pohybová aktivita by měla být u dětí do 7 let i v rozmezí organizované sportovní činnosti, nejméně dvakrát týdně. Fyzická aktivita mládeže, by však podle doporučení Světové zdravotnické organizace měla trvat aspoň 60 minut denně, za účelem zdravého vývoje jedince. Bylo tak v DDM vytvořeno množství sportovních kroužků, které by mohly splňovat potřeby dětí k dostatečné fyzické aktivitě.

Technické kroužky

V kroužku letecký modelář se žáci učí stavět vznášedla (draci) a letadla, jak bezmotorová (kluzáci), tak poháněná gumou nebo motorkem. Žáci přitom pracují s materiály jako je dřevo, papír, kov, syntetické materiály, barvy, apod. Žáci si náhradní díly zhotovují samy  a podle plánů sestavují jednotlivé modely. Zároveň při stavbě replik skutečných letadel se učí poznávat jejich historii studiem příslušné literatury. Vyvrcholením činnosti je účast na speciálních soutěžích, výstavách a akcích DDM.

V počítačovém kroužku se jedná o výuku základů výpočetní techniky. Žáci se seznamují s nejvíce používanými počítačovými programy, učí se základům MS Office (Word, Excel), základům HTML (tvorba webových stránek, jejich umisťování), zahrají si internetové hry, propracují se aktivitami spojené s tvorbou a prací na YouTube kanálu.

Společensko-vědní kroužky

V zájmovém kroužku šachy se žáci – začátečníci se seznamují s historií a základy šachové hry,  jejími základními pravidly, pokročilí se zdokonalují ve své činnosti, učí se různé varianty a styly. Žáci se zúčastňují šachových turnajů v rámci škol a volnočasových zařízení, talentovaní žáci a mládež mají možnost se zúčastnit šachových turnajů v rámci okresu, kraje apod.

Výuka anglického jazyka probíhá hravou formou za účasti zpěvu a herní strategie. Děti se naučí úplně základy slovíček, slovosledu a pochopí jazykové návaznosti pomocí vizuálních pomůcek.

Kuchařský kroužek v DDM nabízí mnoho variant k výuce kuchařských dovedností a přináší i možnost odnést si vlastní výrobky domů.

Kroužky pro nejmenší

Programy jsou vytvořeny pro děti od 3 do 6 let. Rozvíjí u dětí formu výuky hravou formou, kde nabízíme možnosti pohybových aktivit a uměleckou tvorbu pro kreativní a aktivní růst ve spojení s aktivní socializací dítěte. 

Od všeho trošičku má všestranný rozvoj dětí předškolního věku. Rozvoj pohybových dovedností, jemné i hrubé motoriky. Děti si osvojují nové znalosti a dovednosti ve vztahu k přírodě i ostatním lidem. Náplní kroužku Od všeho trošičku jsou pohybové, výtvarné, přírodovědné a jiné aktivity. Aktivity bývají tematicky zaměřené (roční období, české tradice, apod.).