Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Sportovní projekt
1 2
Drakiáda
3
4 5 6 7 8
Řemeslné dílničky
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
Podzimní prázdniny v Domečku
28
Podzimní prázdniny v Domečku
29
Podzimní prázdniny v Domečku
30 31

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity DDM > Atletický stadion

Atletický stadion


Sportovní areál POD KOPCEM - Atletický stadion

Atletický stadion pro veřejnost zatím otevřen pondělí až pátek  v době 18:00 - 19:30 hodin. 

.118351592_3418249208197390_6495759642278555856_o.jpg  201800016_4265181210170848_6409305099573676176_n2.jpg

Provozní řád atletického stadionu

Seznámení s tímto Provozním řádem je povinností všech trenérů, vedoucích družstev, učitelů školní výuky i veřejnosti, která atletický stadion využívá (dále „uživatel“).

Vlastník

Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

tel. 
www.sternberk.eu

Provozovatel

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o.
Opavská 14
785 01 Šternberk
tel. 585012957
www.ddmsternberk.cz

Provozní doba

Provozní doba atletického stadionu:
 8.00 - 20.00                                                                                                                                                                                                                                   

Mimo provozní dobu je vstup zakázán.
Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit.
Úklid sněhu v zimních měsících není prováděn.

Provozní pokyny

Atletická sportoviště jsou přístupná široké veřejnosti zdarma dle provozní doby stadionu.
Vstup na atletický stadion mimo dobu veřejnosti je za úplatu a pouze na základě písemné či ústní objednávky (výjimkou je školní výuka).
Za provoz a správný chod stadionu je zodpovědný správce.
Uživatelé stadionu jsou povinni dbát pokynů správce a provozního řádu.
Správce zapůjčuje náčiní a nářadí pro školní výuku.
Správci je nutno nahlásit závady nebo nehody vzniklé na stadionu.
V případě vzniku škody na zařízení stadionu jsou tuto skutečnost uživatelé povinni okamžitě nahlásit.                                                                                 

Během sečení, hnojení, zavlažování a při dešti je vstup na plochu zakázán.                                                                                                                                 

Po ukončení tréninku nebo výuky TV uveď dráhu, sektory i náčiní do původního stavu (zakrýt doskočiště, uklidit překážky na původní místo, zamést písek okolo doskočiště, odnést odpadky apod. )                                                                                                                                                                                             

Mimo závody a atletický trénink je jakékoliv užívání doskočiště skoku do výšky, doskočiště skoku o tyči a vrhačské klece zakázáno !

Provozovatel ani vlastník stadionu nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí ani za případnou újmu na zdraví uživatele.

V prostorech atletického stadionu je zakázáno:

 • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost, zdraví a odporující slušnému chování
 • pít alkoholické nápoje a užívat návykové látky
 • přísný zákaz kouření
 • provádět sportovní činnost na tribunách a ochozech
 • pohybovat se autem bez předchozího svolení správcem
 • vjíždět na jízdním kole, koloběžce, na kolečkových bruslích a na skateboardech
 • ničit zařízení areálu
 • vodit a venčit psy
 • vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích a sklenicích
 • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • rozdělávat či manipulovat s ohněm, pyrotechnikou apod.
 • konzumovat potraviny a odhazovat žvýkačky na zem, zvláště na umělé povrchy sportovišť 
 • vhazovat na plochu zábavní pyrotechniku
 • vstupovat divákům na hrací plochu
 • vstupovat na plochu a dráhu s kočárky

Atletická sportoviště

Neorganizovaná sportující veřejnost využívá atletická sportoviště bezplatně.
Běh je při více běžcích pouze jedním směrem a to  doleva (proti směru hodinových ručiček).                                                                                                           

V prostoru atletických sportovišť je zakázáno:

 • běhat v první dráze z důvodu největšího poškození (neplatí pro závody)
 • vstupovat v obuvi s hrubým vzorkem, podpatky, špunty, obuví s hřeby - tj v tretrách s kovovými hroty delšími než 5 mm
 • vstup s černou (barvící) podrážkou
 • značení křídou na dráze a v sektorech s umělou plochou
 • provozování veškerých míčových her na dráze i ve sportovních sektorech

Bezpečnost

Při provozování sportovních disciplín, které jsou rizikové, jsou uživatelé povinni dbát zvýšené opatrnosti.
Za bezpečnost každé organizované složky zodpovídá osoba starší 18 let.
Samostatně sportující veřejnost vstupuje do SA na vlastní nebezpečí.
Provozovatel ani vlastník SA nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví uživatelů.

Důležitá telefonní čísla

 • 155 ZÁCHRANÁ SLUŽBA
 • 158 POLICIE
 • 156 MĚSTSKÁ POLICIE
 • 150 HASIČI

V případě nedodržování základních pravidel návštěvního řádu a upozornění správce areálu může být uživatel ze sportoviště vykázán.
K vykázání může být správcem povolána Městská policie nebo Policie České republiky.

Závěrečné ustanovení

Provozní řád byl schválen 

 

Provozní doba atletického stadionu 

Otevírací doba / období

září - říjen

duben - červen

červenec - srpen listopad - únor
8:00 - 15:30 hodin  školní výuka  DDM Šternberk  areál uzavřen
16:00 - 18:00 hodin  sportování dětí a mládeže  sportování dětí a mládeže  areál uzavřen
18:00 - 19:30 hodin  veřejnost a skupiny  veřejnost a skupiny  areál uzavřen

 

Rezervace sportoviště atletického stadionu

doba kdo telefon email

pondělí - pátek

8:00 - 15:30 hodin

 hospodář DDM Šternberk  585012957  ddm.stbk@volny.cz

pondělí - pátek

16:00 - 19:30 hodin

 službu konající správce  739061883  ddm.stbk@volny.cz

sobota, neděle a svátky

9:00 - 16:00 hodin

 službu konající správce  739061883  ddm.stbk@volny.cz

 

Plán rezervací:

 Září 2021

 Říjen 2021