Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity DDM > Tábory

Tábory

Tábory

Táborová činnost probíhá během všech prázdnin ve školním roce, přičemž délka táborů je přizpůsobena délce prázdnin. O letních prázdninách se délka táborů pohybuje zpravidla v rozmezí pět až sedm dní. Některé pobytové akce jsou i krátkodobé. Náplň táborové činnosti je různorodá, od odborných soustředění až po rekreačně pobytové a poznávací.

Letní pobytový tábor probíhá v měsíci červenec a bývá všeobecně zaměřený (sport, turistika, výlety, výtvarné aktivity, hry, soutěže, táborové činnosti). Tábor je v délce 5 – 7 dní, děti mají zajištěnou celodenní stravu a pitný režim, o děti se stará tým kvalifikovaných pracovníků včetně zdravotníka.

Letní příměstské tábory probíhají v červenci i srpnu, délka tábora je 5 dní a tábory jsou různě zaměřené (výtvarný, přírodovědný, hudební, taneční, sportovní, výletový a turistický). Většinou mají děti zajištěný teplý oběd a pitný režim, v případě výletů svačinku.

Příspěvek zdravotní pojišťovny na dětské tábory

Nenechte o prázdninách své děti nudit se doma. Přispějeme částkou až 1 000 Kč.

Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně.
Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o účasti na letním táboře - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
 • Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na letním táboře vydané organizátorem letního tábora na jejich vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  • účel vystavení dokladu - letní tábor
  • termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře
  • uhrazenou částku
  • datum potvrzení, razítko organizátora akce a podpis vydávajícího zaměstnance

Potvrzení/doklad o účasti na letním táboře (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) a jeho zaplacení musí být originál, případně kopie s originálním razítkem a originálním podpisem. Pokud potvrzení nebude obsahovat razítko, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu). Příspěvek bude realizován až po absolvování letního tábora.

Pozor! Potvrzení musí být vystaveno nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení