Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Slet čarodějnic
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty

Šablony pro MŠ a ZŠ I - Operační program - JAN AMOS KOMENSKÝ

DDM ŠTERNBERK, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I - OPERAČNÍ PROGRAM - JAN AMOS KOMENSKÝ CZ.02.02.XX/00/22-002/0002014
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a další účastníky zájmového vzdělávání.
Podpořit : 1/ vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, 2/ zavádění inovativních metod výuky

Realizace dotačního titulu proběhne v období září 2022 - srpen 2025 

Publicita OP JAK 2022.pdf

 

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj podpořil DDM Šternberk v roce 2023 v projektu "Dovybavení přírodovědné učebny, která celoročně slouží k pravidelné zájmové činnosti, je využívána v době pořádání příměstských táborů a k osvětové činnosti pro děti a žáky z mikroregionu Šternberk" v hodnotě 22.000,- Kč.Ol.kraj.jpg

 337148576_975773990466924_3661751827524670286_n.jpg 793D19CF-1623-43FC-BABA-58263C77F45D.jpg DF1AD761-44BD-49F5-AF46-D52C97C620DA.jpg E297E1D2-CC4F-4FFE-98E7-07B14C38517E.jpg

 

Pořízení obytného kontejneru jako zázemí pro atletický stadion ve Šternberku

Obytný kontejner byl pořízen z dotace Olomouckého kraje a Města Šternberk v roce 2022 jako zázemí pro návštěvníky atletického stadionu ( šatna ).

Pořízení obytného kontejneru - publicita projektu

339397433_3451239808497950_2349816043231170175_na.jpg

 

Rekonstrukce světelné signalizace dětského dopravního hřiště ve Šternberku

Na dopravním hřišti ve Šternberku byla na podzim 2022 dokončena další etapa oprav, a to rekonstrukce světelného signalizačního zařízení za 1 357 tisíc korun s dotací Olomouckého kraje ve výši 870 tisíc korun z programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022.
Práce provedla akciová společnost ELTODO podle projektu AŽD Praha s.r.o., divize Automatizace silniční techniky.
Rekonstrukce světelné signalizace zahrnuje výměnu stávajících stožárů, výukového řadiče, stožárových svorkovnic, kabelových rozvodů ke stožárům, chodeckých tlačítek, návěstidel a svodů k návěstidlům a pospojování technologie signalizace.
Obnova dopravního hřiště, které vzniklo v roce 1986, byla zahájena v loňském roce opravou obnovy povrchů, po rekonstrukci světelné signalizace bude opět dopravní hřiště sloužit pro plnohodnotnou výuku dopravní výchovy pro školy v regionu a pro využití veřejností. Děti se učí, jak se správně zachovat v dopravních situacích.

Rekonstrukce světelné signalizace DDH Šternberk - publicita projektu

 318986404_10158876317911459_4251109264855735708_n.jpg 318630812_10158876318306459_455017186956736643_n.jpg 318779038_10158876318201459_716781088358267998_n.jpg

 

Přestavba střechy a zateplení objektu 
Na domě dětí a mládeže ve Šternberku proběhla přestavba konstrukce střechy na vegetační. Vysazená zeleň bude zachycovat dešťovou vodu v hydroakumulačních vrstvách střechy, která bude následně použita pro pěstování zeleně.
Se změnou konstrukce střechy, použitým materiálem a s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, dojde i k úspoře nákladů na vytápění a údržbu střechy.
Přestavba střechy vyřešila zejména problémy související se stářím budovy (budova je z roku 1978), která byla doposud v původním stavu a za hranicí současných požadavků na moderní školské zařízení.
Vegetační střecha tím, že dokáže zachytit dešťovou vodu, odlehčuje kanalizačnímu systému a současně díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin ochlazuje a zvlhčuje své okolí. Kromě toho přispívá k úspoře nákladů, neboť pěstovaná zeleň (v našem případě směs extenzivních rostlin – rozchodníků) dokáže chránit hydroizolaci i konstrukci střechy před teplotními výkyvy, kroupami i klimatickými vlivy, čímž výrazně prodlužuje její životnost. Při rekonstrukci střechy byla konstrukce střechy opatřena polystyrénem a perimetrem s hydroizolací a následně souvrstvím vegetační rohože.
Práce na střeše byly zahájeny v červnu roku 2022 a ukončeny v září tohoto roku.
Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014091; program 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020.
Současně s přestavbou střechy bylo provedeno i zateplení dolní budovy objektu, a to včetně přístavku a spojovacího koridoru. Na budově došlo k zateplení obvodového pláště tepelnou izolací, výměně oken, luxferů a vstupních dveří a úpravě části ploché, resp. šikmé konstrukce střechy nad bývalým výtahem. Projekt přinese úspory energie, snížení emisí CO² a energie z neobnovitelných zdrojů (trvalá kontrola regulace otopné soustavy, provádění energetického managmentu s využíváním měřící techniky pro vyhodnocování úspor energie). Práce byly zahájeny v červenci letošního roku a ukončeny v říjnu 2022.
Rozhodnutí číslo: 5211200088, spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Program “Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a k zajištění energie z OZE ve veřejných budovách”
Celkové náklady na přestavbu střechy činily 3,5 mil. korun, z toho dotace 2,9 mil. korun. Zateplení vyšlo na 5,5 mil. korun, z toho dotace 1,6 mil. korun.
314489641_10158781764251459_6094530856500168533_n.jpg 314455503_10158781765501459_6612109191501139617_n.jpg 314401272_10158781763991459_8999985811635855296_n.jpg
 

Obnova dětského dopravního hřiště

Na dětském dopravním hřišti ve Šternberku byla na sklonku roku 2021 dokončena oprava povrchů. V rámci oprav byl obnoven povrch asfaltové vozovky, obnoveny chodníky, na vozovkách je nově vyznačeno vodorovné dopravní značení, svislé značení bylo obnoveno částečně, v příští etapě proběhne modernizace světelné signalizace – semaforů. Na dopravním hřišti byly provedeny i terénní úpravy.
Projekt byl financován s dotací Olomouckého kraje v rámci programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021. Oprava stála 1 milion a 270 tisíc korun, dotace Olomouckého kraje činila 686 tisíc korun. Práce provedla firma Kareta s.r.o.
Provozovatelem dopravního hřiště je Dům dětí a mládeže Šternberk, informace o provozu hřiště najdete na jeho stránkách, zahájení sezóny je v plánu na březen.

Obnova dětského dopravního hřiště Šternberk - publicita projektu

271758269_10158266128266459_7916412532698622512_n.jpg 271758733_10158266128501459_8398958523084781700_n.jpg 271760917_10158266128391459_4156567016916246986_n.jpg

 

Výstavba atletického stadionu

První etapa stavby atletického stadionu ve Šternberku je již hotová. Po dobu prázdninových měsíců bude probíhat zkušební zátěžový provoz, který obstarají atleti z Atletického klubu Šternberk a od září 2021 se areál otevře dětem školou povinným, sportovcům i veřejnosti.
Součástí atletického stadionu je šest drah v délce 400 metrů s vodním příkopem a 100 metrů dlouhý sprinterský sektor, nechybí sektor skoku o tyči, sektory skoku do dálky a do výšky, prostor pro vrh koulí, sektor hodu diskem a kladivem a pro hod oštěpem. Příjezd do areálu je možný z ulice Lidické (od Chytiličky) po provizorní komunikaci.
Celkové náklady projektu činí 44,3 milionů korun, město Šternberk obdrželo dotaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 18 milionů. Samotná realizace díla je 39,5 milionů korun a zhotovitelem společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň. V následující etapě se budou řešit areálové komunikace a infrastruktura atletického stadionu. V konečné fázi se postaví tribuna a zázemí pro uživatele atletického stadionu.
Dům dětí a mládeže tedy bude správcem areálu, bude zajišťovat provoz a údržbu a dále bude koordinovat rezervační systém. Informace o provozní době a rezervační systém budou zveřejňovány na webových stránkách domu dětí a mládeže, odkaz zde: https://www.ddmsternberk.cz/atleticky-stadion
Podle podmínek poskytovatele dotace na realizaci stadionu nemůže být majetek pořízený z dotace pronajat po dobu 10 let subjektu založenému za účelem podnikání či podnikateli, ale může být provozován buď přímo vlastníkem nemovitostí (tj. městem Šternberk), nebo prostřednictvím příspěvkové organizace města. Tímto nejsou dotčeny krátkodobé pronájmy např. spolkům či veřejnosti.
Stavba atletického stadionu vychází z konceptu urbanistické studie lokality zpracovaného v roce 2016 a schváleného vedením města. Rozlehlá plocha čtyřsetmetrového atletického oválu je svojí střední příčkou zaříznuta do svažitého terénu východo-západním směrem. Na východní straně je vymodelována masívní výkopová figura s terénním vysvahováním a na západní podélné straně je násypová hrana přeťatá podzemními železobetonovými rezervoáry. Dešťová voda ze zpevněných a dopadových ploch je jímána drenážním a kanalizačním systémem. Jejich vyústění je v podzemních zásobnících na dešťovou vodu, které jsou z vodostavebního železobetonu jako synergická stavební konstrukce umožňující svojí opěrnou funkcí násypového svahu. Dílo bylo doplněno o automatický závlahový systém, který pro závlahu středové travnaté plochy využívá dešťových vod ze zmíněných nádrží.
Projekt „Šternberk - Atletický stadion a terénní úpravy 1. etapa“, identifikační č. 133D531009579 byl spolufinancován z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, programu 13353 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024.

118351592_3418249208197390_6495759642278555856_o.jpg 201800016_4265181210170848_6409305099573676176_n2.jpg 214771055_342176530702235_7849196353163968864_n.jpg DSC02035.jpg

 

Podpora činnosti práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2021 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ŠABLONYII

Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu CZ.023X/0.0/0.0/18_063/0010799

Operační program na Školní asistenty - personální podpora, Nové metody ve vzdělávání - cizí jazyky, polytechnické vzdělávání, kulturní povědomí, Využití ICT ve vzdělávání, Klub pro účastníky - sociální a občanské dovednosti, Projektové dny, Komunitně osvětová setkávání, Vzdělávání pracovníků - DVPP

Projekt je zaměřen na personální podporu a profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání účastníků zájmové činnosti. Dům dětí a mládeže Šternberk zahájil činnost v rámci tohoto projektu 1.10.2018 s předpokládaným ukončením 30.9.2020. Cílem tohoto projektu je umožnit pedagogům získat a zvyšovat kompetenci ve svých odborných dovednostech a zkušenostech. V rámci tandemového vzdělávání posílit individualizaci výuky , ze které přirozeným způsobem vyplyne potřebná a tolik žádaná výměna zkušeností. Šablona rovněž umožňuje všem pedagogickým pracovníkům účast v seminářích DVPP bez ohledu na
minulé omezené finanční možnosti vysílající organizace.
Školní asistent, je nepedagogická funkce. Pomáhá zkvalitnit práci pedagoga v těch zájmových útvarech , kde je identifikován účastník ohrožený školním neúspěchem. Všeobecně platí , že i nadaný či mimořádně nadaný žák, může být identifikován jako žák ohrožený školním neúspěchem. Školní asistent svou činností podpoří vhodné prostředí pro vzdělávání těchto dětí. Nedílnou součástí jeho úsilí je aktivní spolupráce s rodiči. Nově zpestříme zájmové vzdělávání o „Projektové dny“ jejichž hlavním cílem je vzbudit zájem účastníků o pokračování v činnosti, nalezení smysluplnosti dosavadní práce a možnost
prezentovat sebe, své kamarády a společně nabyté dovednosti.
Nedílnou součástí činnosti v rámci projektu Šablony II je využití ICT v zájmovém vzdělávání. Technická zařízení pořízená z finanční podpory projektu budou využívána nejen v tradičních IT kroužcích, ale zejména ve společenskovědních, výtvarných a pohybových aktivitách tak,
abychom posílili digitální kompetenci a kreativitu účastníků.
Finanční podpora šablon je významnou událostí pro celkový růst organizace a zavazuje nás k dalšímu zvyšování kvality naší práce.

Medializace projektu

ŠABLONY II - zpráva 1

 

Rekonstrukce učeben DDM Šternberk

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009741

logo EU.jpg

Projekt přinese žákům DDM Šternberk vyšší kvalitu výuky v přírodovědných předmětech, technických a řemeslných předmětech, v cizích jazycích a v práci s digitálními technologiemi a to bez ohledu na případné pohybové zdravotní omezení žáka. Modernizací a vybavením učeben dojde k rozšíření možností interaktivních metod vzdělávání za pomoci účinných didaktických pomůcek.

Cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro zájmové a celoživotní učení prostřednictvím stavebních úprav a modernizací učeben včetně vybavení v Domě dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace. Díky tomu budou připraveni na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Cílem projektu je také zajištění fyzické dostupnosti vzdělávání pro tělesně postižené osoby prostřednictvím bezbariérových úprav. V rámci projektu bude řešena úprava venkovního prostranství školy.

Realizací přinese řešený projekt tyto hmotné výsledky:

  • Vybudování nové učebny IT, jazykové učebny, modelářské dílny, rukodělné učebny a přírodovědné učebny, které budou využívány pro výuku přírodovědných a technických a řemeslných předmětů, jazykových a IT předmětů jak na straně učitelů, tak i žáků.
  • učebny budou vybaveny moderními výukovými pomůckami, které umožní zkvalitnit vyučovací proces pracovních činností, přírodovědných předmětů, jazykových předmětů a práci s IT a rozšířit je o nové formy výuky.
  • Rekonstruované bezbariérové sociální zařízení příslušné k modernizovaným učebnám podporující sociální inkluzi.
  • Úprava venkovního prostranství.

Na projekt je poskytována finanční podpora z prostředků Evropské unie.

0868AEF0-8DD7-4234-8A3D-57985538D69A.jpeg BD038CD3-4A33-48F6-8CF4-B1080F95FD0B.jpeg BE904D6A-2315-46A4-8F01-BFCD217E9637.jpeg 20220920_161634.jpg IMG_20220922_165809.jpg 20210816_082750.jpg 20221201_142708.jpg 20221020_141811.jpg