Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Pokyny, informace a všeobecné podmínky

Zahájení činnosti zájmových kroužků je 18.09.2017 (změna termínu vyhrazena)

Ukončení zájmového vzdělávání zájmových kroužků je 16.6.2018

Přihlašování a odhlašování účastníků zájmového vzdělávání musí být vždy písemnou formou.

Splatnost zápisného: do 20.10.2017 - kroužky „Chov koní a základy jezdectví“, do 20.11.2017 – ostatní zájmové kroužky.  

Upomínky. V případě neuhrazení zápisného bude k pohledávce účtován administrativní poplatek 30,- Kč za první upomínku a 50,- Kč za každou následující. Rovněž budou vyúčtovány náklady poštovného.

Platby zápisného. Zápisné se platí jednorázově na celý školní rok. Je možno požádat o rozložení plateb, a to písemně, před datem výše uvedené splatnosti. Nelze tedy například podat žádost 14.10. pro kroužek, jehož zápisné je splatné 16.10.2013. Lhůta pro vydání rozhodnutí o rozložení plateb je minimálně 15 dní a je s ní třeba počítat při podávání žádosti. Písemnou žádost je možno podat osobně v DDM, poslat poštou, nebo na e-mail : ekonom@ddmsternberk.cz

Rozložením plateb nezaniká nárok organizace na úhradu celoročního školného.

Vrácení školného. Zápisné platí pro školní rok, pokud není dohodnuto jinak. Zápisné se vrací pouze ve výjimečných případech po ukončení roční činnosti a po odečtení nezbytných nákladů na zájmové vzdělávání.

Způsob platby zápisného.

Bezhotovostně.

Bankovní účet pro bezhotovostní převod : 19-1213810247/0100

Variabilní symbol : číslo kroužku (například 8801)

Specifický symbol : datum narození dítěte (například 120804, dítě narozené 12.8.2004)

V případě, že je potřeba uhradit platby více kroužků za jedno dítě, je možno provést úhradu hromadně. Zápisné lze sečíst a vytvořit společný variabilní symbol . Budou tak eliminovány Vaše případné bankovní poplatky.

Například : kroužek číslo 8801, 8812, 8808 = VS 88 01 12 08

Specifický symbol zůstává zachován : datum narození dítěte

Poštovní poukázkou.

V DDM je možno vyzvednout předtištěnou poštovní poukázku k platbě školného. Manipulační poplatek činí 2,- Kč za jednu vydanou poukázku. Také v tomto případě lze platby sloučit stejně, jako v případě úhrady bankovním převodem. Musíte počítat s poplatkem za poštovní transakci, který česká pošta vybírá.

PLATBY V HOTOVOSTI NEJSOU PŘIJÍMÁNY !

Potvrzení o zaplacení školného doporučujeme uschovat po celý školní rok.

Práva a povinnosti přihlášených účastníků se řídí §21-22, §31 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Přihlášený ( zákonný zástupce) je povinen oznámit neodkladně změny nastalé po doručení této přihlášky.

Přihlášený má povinnost se seznámit s Vnitřním řádem DDM Šternberk. Nedodržení nebo vážné porušení řádu účastníkem může vést k jeho vyloučení ze zájmového vzdělávání bez nároku na vrácení zápisného.

Přihlášený, případně jeho zákonný zástupce, souhlasí se zveřejněním fotodokumentace účastníka zájmového vzdělávání pro účely propagace a prezentace činnosti DDM Šternberk.

DDM Šternberk pracuje s uvedenými daty dle zákona č.101/2000 Sb. a zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.

Osobní a ostatní údaje účastníka zájmového vzdělávání a jeho zákonného zástupce budou uvedeny ve školní matrice DDM Šternberk, IČO 61989941 (zákon č.561/2004 Sb.)

Menu

Město Šternberk

www.sternberk.eu

Zdravé město Šternberk

www.sternberk.eu

Krajský úřad Olomouc


www.kr-olomoucky.cz

Mateřské centrum Žirafa


www.mczirafa.estranky.cz

ZŠ Svatoplukova

http://www.zssvat.cz/

ZŠ Dr. Hrubého


http://www.zshrubeho.cz/

ZŠ nám. Svobody

http://www.zsns-stbk.cz/

Atletický klub Šternberk


www.aksternberk.estranky.cz

NAŠE KINO

https://www.facebook.com/pages/Na%C5%A1e-Kino/189561337891196

SERITECH s.r.o.

www.seritech.cz

MILAN KORENÝ

http://www.korenym.cz/studio00.html

EXPOZICE ČASU

http://www.expozicecasu.cz/

ECCE HOMO ŠTERNBERK

www.eccehomo.cz

22. 9. Darina

Zítra: Berta

Data[1].jpg

Poslední aktualizace:

Měsíční plán akcí

Září 2017.pdf

Nabídka kroužků 2017/2018

  NABÍDKA KROUŽKŮ A AKTIVIT 2017-2018.pdf

Přihláška 2017/2018

PŘIHLÁŠKA 2017-2018.pdf

DDM na Facebooku

DÍVKA ROKU

https://www.facebook.com/pages/D%C3%ADvka-roku-%C5%A0ternberk/124606234275490?fref=ts

ZLATÝ LIST

http://www.zlatylist.cz/

Návštěvnost stránek

136481
ddmsternberk_footer1.png