Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Pokyny, informace a všeobecné podmínky

Zahájení činnosti zájmových kroužků je 18.09.2017 (změna termínu vyhrazena)

Ukončení zájmového vzdělávání zájmových kroužků je 16.6.2018

Přihlašování a odhlašování účastníků zájmového vzdělávání musí být vždy písemnou formou.

Splatnost zápisného: do 20.10.2017 - kroužky „Chov koní a základy jezdectví“, do 20.11.2017 – ostatní zájmové kroužky jednorázová platba nebo 1. rozložená platba, do 20.1.2018 kroužky 2.platba při rozložené platbě.  

Upomínky. V případě neuhrazení zápisného bude k pohledávce účtován administrativní poplatek 30,- Kč za první upomínku a 50,- Kč za každou následující + poplatky předchozích upomínek. Rovněž budou vyúčtovány náklady poštovného a úrok z prodlení.

Platby zápisného. Zápisné se platí jednorázově na celý školní rok, případně ve dvou rozložených platbách, pokud je tak umožněno v nabídce zájmových kroužků. Školné placené jednorázově je cenově zvýhodněno. Rozložením plateb nezaniká nárok organizace na úhradu celoročního školného. 

Základem pro výpočet školného při podání žádosti o snížení platby školného (například pozdější nástup k zájmové činnosti), je součet rozloženého školného. Žádost o snížení školného z důvodu pozdějšího nástupu lze uplatňovat tehdy, nastoupí-li dítě později než 31.10.2017. Výši školného upravuje pouze organizace, nelze snižovat samovolně. Takovéto platby budou vráceny zpět na účet odesílatele. 

Vrácení školného. Zápisné platí pro školní rok, pokud není dohodnuto jinak. Zápisné se vrací pouze ve výjimečných případech po ukončení roční činnosti a po odečtení nezbytných nákladů na zájmové vzdělávání.

Způsob platby zápisného.

Bezhotovostně.

Bankovní účet pro bezhotovostní převod : 19-1213810247/0100

Variabilní symbol : číslo kroužku a datum narození dítěte (například kroužek č. 7837, datum narození 21.4.2007 = VS 7837210407)

V případě, že potřebujete uhradit platby více kroužků za jedno nebo více dětí, je možno prostřednictvím emailu požádat o přidělení variabilního symbolu pro uskutečnění společné platby. Tímto budou eliminovány poplatky za Vaše bankovní operace. Email: ekonom@ddmsternberk.cz (uvedete jméno a příjmení dítěte, kroužek a zda budete platit jednorázově či ve dvou platbách).

Poštovní poukázkou.

V DDM je možno vyzvednout předtištěnou poštovní poukázku k platbě školného. Také v tomto případě lze platby sloučit stejně, jako v případě úhrady bankovním převodem. Musíte počítat s poplatkem za poštovní transakci, který česká pošta vybírá.

PLATBY V HOTOVOSTI NEJSOU PŘIJÍMÁNY !

Potvrzení o zaplacení školného doporučujeme uschovat po celý školní rok.

Práva a povinnosti přihlášených účastníků se řídí §21-22, §31 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Přihlášený (zákonný zástupce) je povinen oznámit neodkladně změny nastalé po doručení této přihlášky.

Přihlášený (zákonný zástupce) má povinnost se seznámit s Vnitřním řádem DDM Šternberk. Nedodržení nebo vážné porušení řádu účastníkem může vést k jeho vyloučení ze zájmového vzdělávání bez nároku na vrácení zápisného.

Přihlášený, případně jeho zákonný zástupce, souhlasí se zveřejněním fotodokumentace účastníka zájmového vzdělávání pro účely propagace a prezentace činnosti DDM Šternberk.

DDM Šternberk pracuje s uvedenými daty dle zákona č.101/2000 Sb. a zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.

Osobní a ostatní údaje účastníka zájmového vzdělávání a jeho zákonného zástupce budou uvedeny ve školní matrice DDM Šternberk, IČO 61989941 (zákon č.561/2004 Sb.)

Menu

Město Šternberk

www.sternberk.eu

Zdravé město Šternberk

www.sternberk.eu

Krajský úřad Olomouc


www.kr-olomoucky.cz

Mateřské centrum Žirafa


www.mczirafa.estranky.cz

ZŠ Svatoplukova

http://www.zssvat.cz/

ZŠ Dr. Hrubého


http://www.zshrubeho.cz/

ZŠ nám. Svobody

http://www.zsns-stbk.cz/

Atletický klub Šternberk


www.aksternberk.estranky.cz

SERITECH s.r.o.

www.seritech.cz

MILAN KORENÝ

http://www.korenym.cz/studio00.html

EXPOZICE ČASU

http://www.expozicecasu.cz/

ECCE HOMO ŠTERNBERK

www.eccehomo.cz

22. 8. Bohuslav

Zítra: Sandra

Data[1].jpg

Poslední aktualizace:

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018.pdf

Měsíční plán akcí DDM

 

Nabídka kroužků 

  

Přihláška 

 

DDM na Facebooku

DÍVKA ROKU

https://www.facebook.com/pages/D%C3%ADvka-roku-%C5%A0ternberk/124606234275490?fref=ts

ZLATÝ LIST

http://www.zlatylist.cz/

Návštěvnost stránek

154840
ddmsternberk_footer1.png