Dům dětí a mládeže Šternberk, p.o.

   ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

UPOZORNĚNÍ

Ve středu 3.7.2019 bude v DOPOLEDNÍCH hodinách uzavřeno dětské hřiště pro veřejnost. Děkujeme za pochopení Dům dětí a mládeže Šternberk.

 

 PRO LETOŠNÍ ROK 2019 JSOU VŠECHNY TÁBORY OBSAZENY. VŠECHNY PŘIHLÁŠKY A MOŽNOSTI ZÁPISU NA TÁBOR JSOU JIŽ UKONČENY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Začátek roku, ukončení.jpg

 

Zdravíme Vás, do budoucího roku připravujeme i nové kroužky:

 

vč.kroužek - net.jpg

Příspěvek zdravotní pojišťovny na dětské tábory 

Letní tábory

Nenechte o prázdninách své děti nudit se doma. Přispějeme částkou až 1 000 Kč.

Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně.
Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o účasti na letním táboře - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
 • Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na letním táboře vydané organizátorem letního tábora na jejich vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  • účel vystavení dokladu - letní tábor
  • termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře
  • uhrazenou částku
  • datum potvrzení, razítko organizátora akce a podpis vydávajícího zaměstnance

Potvrzení/doklad o účasti na letním táboře (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) a jeho zaplacení musí být originál, případně kopie s originálním razítkem a originálním podpisem. Pokud potvrzení nebude obsahovat razítko, musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu). Příspěvek bude realizován až po absolvování letního tábora.

Pozor! Potvrzení musí být vystaveno nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení

 

 

 

 

  

 

Město Šternberk

www.sternberk.eu

Zdravé město Šternberk

www.sternberk.eu

Krajský úřad Olomouc


www.kr-olomoucky.cz

ZŠ Svatoplukova

http://www.zssvat.cz/

ZŠ Dr. Hrubého


http://www.zshrubeho.cz/

ZŠ nám. Svobody

http://www.zsns-stbk.cz/

Atletický klub Šternberk


www.aksternberk.estranky.cz

SERITECH s.r.o.

www.seritech.cz

 EXPOZICE ČASU

http://www.expozicecasu.cz/

 

 

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

Data[1].jpg

Posledníukončení DDM.jpg aktualizace:

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019.pdf

Měsíční plán akcí DDM

Plán červen 2019.pdf

Nabídka kroužků 

NABÍDKA KROUŽKŮ A AKTIVIT 2018-2019.pdf

Přihláška 

Plán červen 2019.pdf

DDM na Facebooku

DÍVKA ROKU

https://www.facebook.com/pages/D%C3%ADvka-roku-%C5%A0ternberk/124606234275490?fref=ts

ZLATÝ LIST

http://www.zlatylist.cz/

Návštěvnost stránek

175264